2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница

E. Шаруашылықтық қызмет пен негізгі табыс

98.Төлем күнтізбесін,кассалық жоспарды және тұтыну есебін қысқа мерзімді несиеде құруды қамтитын қаржы жобалануының түрін табыңыз:

A. Перспективтік қаржы жобалауы

B. Стратегиялық жобалау

C. Ағымдағы қаржы жобалауы

D. Коммерциялық жобалау

E. Оперативтік қаржы жобалауы

99.Өнімнің өзіндік құнына еңгізілетін өнім өндірісімен байланысты кәсіпорын шығындары:

A. Шартты-тұрақты шығындар

B. Жанама шығындар

C. Өндірістік емес шығындар

D. Тікелей шығындар

E. Қосымша шығындар

100.Ұйымның меншікті қаржыларының негізгі бастапқы көзі:

A. Жинақтау қоры

B. Жарғы капиталы

C. Қосымша капитал

D. Резервтік капитал

E. Тұтыну қоры

101.Айналым қаржыларының пайдалану тиімділігін сипаттайды:

A 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница. Айналым қаржыларының қайтым деңгейі

B. Табыс, өндіріс рентабельділігі

C. Айналдыру коэффициенті, айналымның орташа ұзақтығы

D. Маневрлік коэффициенті

E. Өнімнің қор қайтымы, қор сыйымдылығы

102.Мүлік иесімен және еңбек ұжымымен жалға беру шартына негізделген кәсіпорын:

A. Барлық жауаптар дұрыс

B. Унитарлық кәсіпорын

C. Мемлекеттік кәсіпорын

D. Муниципалды кәсіпорын

E. Жалға берілетін кәсіпорын (арендное)

103.Ұйымның ұзақ мерзімді салымдары, материалдық формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға табыс әкелд:

A. Дотациялар

B. Айналым қаржылары

C. Негізгі қаржылар

D. Инвестициялар

E. Материалдық емес активтер

104.Төлем күнтізбесін құру процессі ..... кезеңге бөлінеді.

A. 5

B. 4

C. 6

D. 8

E. 3

105.Өндіріс дамуына 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница байланысты шығындар:

A. Әлеуметтік-тұрмыстық объектілерді тұтыну бойынша шығындар

B. Банкілердің ұзақ мерзімді ссудаларын және оның пайыздарын төлеу

C. Тұтыну шығындары

D. Кәсіпорын жұмысшыларын материалдық ынталандыру шығындары

E. Өнімді сату бойынша шығындар

106.Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің қайта өндіруін қамтамасыз ететін көрсеткіш:

A. Ликвидтілік коэффициенті

B. Амортизациялық ақша бөлінулер

C. Тауар өнімі

D. Өнім рентабельділігі

E. Қаржыландыру коэффициенті107.Шағын кәсіпкерлік субъектісі өзіне сәйкес статусты алады:

A. Мемлекеттік тіркеуден кейін

B. Бизнес – жоспар жасағаннан кейін

C. Табысты алғаннан кейін

D. Өнімді шығарғаннан кейін

E. Пайда болу кезінен бастап

108.Ұсақ ақауларды жою 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница, жеке бөлшектердім ауыстыру, жөндеу кезінде жүргізіледі:

A. Ағымды

B. Күрделі

C. Бастапқы

D. Жоспарлы – ескерту

E. Орташа

109. Қаржылық капиталға жарна ретінде келіп түскен қондырғылардың кірістелу мынау құжат негізінде қабылданады:

A. Тауарлы-транспорттық накладной

B. Қабылдау тапсыру актісі

C. Шот-фактура

D. Шығыс накладнойы

E. Қолданысқа беру акті

110 Табыс көбейген кезде салық ставкасы азаятын салық түрі:

 1. Прогессивті
 2. Пропорцияналды
 3. Акцизді
 4. Регриссивті
 5. Жанама

111.Шығындар болмайтын аймақ:

 1. Шекті тәуекел аймағы
 2. Тәуекелсіз аймақ
 3. Дұрыс жауптар D,E
 4. Аппаты тәуекел аймақ
 5. Жоғары тәукел аймағы

112.Инвистициялық қызмет субъектінің өндірістік- шаруашылық және басқа өзара қарым – қатынастарын реттейтін негізгі құқық құжаты:

 1. Құрылтай келісім шарты
 2. Арыз
 3. Келісім 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница шарт
 4. Жарғы
 5. Куәлік

113.Құнды қағаздар шығаратын акционерлік қоғам:

A. Эмиссионер

B. Кредитор

C. Дебитор

D. Инвестор

E. Эмитент

114. Бюджетпен есептесудің ерекше тәртібі :

 1. Қарапайы декларация
 2. Жеңілдік жағдайлары
 3. Патентік форма
 4. Салық режимі
 5. Арнайы салық режимі

115. Шетел валютасында есептерді жүзеге асыру үшін арналған шот:

 1. Шетел
 2. Валюттік
 3. Есеп
 4. Арнайы
 5. Ағымды

116.Ұйымның таза кірісі анықталады:

 1. Жалпы табыс- тұрақты шығындар
 2. Сатудан алынган табыс-өзіндік құн
 3. Жалпы табыс-кезен шығындары
 4. Салық салынатын табыс- салықтар
 5. Дұрыс жауптар В,С

117. Өндіріс құралдары немесе мүлік жеке тұлгалар иелігінде болатын формасын атаңыз:

 1. Мемлкеттік меншік
 2. Ұжым меншік
 3. Бірлескен меншік
 4. Жеке меншік
 5. Жай меншік

118.Төлеуші мен каржы алушы арасындағы есептесу формасы.:

 1. Жарғы
 2. Құрылтай 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница келісім – шарт
 3. Бизнес жоспар
 4. Келісім шарт
 5. Аккредитив

119.Фирманың банкрот болуының сыртқы белгілері:

A. Фирма шығыны

B. Заем капиталы мөлшерінің меншікті капитал мөлшерінен асып кетуі

C. Төлеуге қабілетсіздігі

D. 3- ай ішінде кредиторлардың талаптарын орындау қабілетсіздігі

E. Заем капиталы мөлшерінің меншікті капитал мөлшерінен төмен болуы

120.Ашық акционерлік қоғамы өз акцияларын ... әдіспен үлестіруге құқығы бар

 1. Ашық,толық ,тікелей
 2. Тек жабық
 3. Тек ашық
 4. Ашық, жабық, жеке
 5. Тікелей, жанама

121.Ағымды төлемдерді жүзеге асыру үшін кәсіпорын адресіне арналады:

 1. Валюттік шоттар
 2. Арнайы шоттар
 3. Транзиттік шоттар
 4. Ағымды шоттар
 5. Есепті шоттар

122.Ұйымдар қаржыларының қайта өндіру функцияларының мәні:

 1. Кәсіпорын табыстарының пайда болуы, үлестіруі және пайдалануы
 2. Қаржы рессурстарын тиімді пайдалануды қамсыздандыру
 3. На 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страницақтық қаржы айналымын бақылауды жүзеге асыру
 4. Материалдық еңбек және қаржы рессурстарының құндық өрнек баланстарын қамсыздандыру
 5. Бөлуге және қайта бөлугетиісті өнімді сатудан табыс табу

123.Жарғы капиталы өсуінің материалдық көзі:

 1. Шығындар
 2. Таза табыс пен жалпы табыс
 3. Инвистициялар
 4. Дотациялар
 5. Қоғам мүлігі, мүшелердің қосымша үлестері

124.Кәсіпорының таза табысы анықталады:

 1. Дұрыс жауптар В,С
 2. Жалпы табыс- кезең шығындары
 3. Сатудан алынған ақша- өзіндік құн
 4. Жалпы табыс- тұрақты шығындар
 5. Салық салынған табыс- салықтар

125. Рынок экономикасындағы тәуекелді төмендетудін кең таралған әдісі:

 1. Хеджі
 2. Дисконт
 3. Менеджмент
 4. Диверсификация
 5. Маркетинг

126. Қаржы жобалауының 4 кезеніңде:

 1. Жоспарлы еңкізіледі
 2. Алдыңғы кезенің қаржы көрсеткіштері 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница сарапталады
 3. Оперативтік қаржы жобалауы жүзеге асырылады
 4. Негізгі құжаттар қарастырылады
 5. Көрсеткіштер анықталып нақтыланады

127. АҚ тіркеуге қажет құжатар:

 1. Бизнес- жоспар
 2. Монополияға қарсы органың қортындысы
 3. Ұйымдастыру жобасы
 4. Құрылтай құжаттарының қөшірмелері
 5. Табыстар мен шығындар балансы

128. ҚР-сы аймағындағы экспорт және импорт тауарлары үшін төленетін міндетті төлемдер:

 1. Әлеуметтік салық
 2. Акциздер
 3. Кедендік төлемдер
 4. Қосылған құн салығы
 5. Міндеттемелер

129. Қаржы жағдайын сараптауды өткізудің ақпараттық базасы болып табылады:

 1. Кассалық жоспар
 2. Алғашқы құжаттар, касса кітабы
 3. Бизнес жоспар
 4. Бух баланс және оған қосымша
 5. Жарғы

130. Жалдама төлемінің құрамына кіреді:

 1. Өндіріс шығындары
 2. Өндіріс кірістері
 3. Негізгі қорлар құны
 4. Амортизациялық шегерулер
 5. Табыс бөлігі

131. Құнды қағаздың номиналды 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница бағасынан берілетін жеңілдік :

 1. Клиринг
 2. Дизажио
 3. Листинг
 4. Ажио
 5. Опцион

132.Тауар иесіне басқа тұлғаларға тауарларды сатуға комиссиондық нысанмен босатылады-

 1. Мәміле
 2. кконсигнация
 3. Келісім
 4. Лицензия
 5. Инвойс

133.Ақпаратты жинау келесі принциптерге сүйенеді...

 1. Арнайы жүргізілген ақпараттарды зеттеу
 2. Әр түрлі көздерден түскен мәмлеттерді аңықтау
 3. Статистикалық,бухгалтерлік мәмлеттерді ғана жинау
 4. Экономикалық көрсеткіштерді талдау
 5. Ақпаратқа деген қажеттілікті анықтау,алу жолдарын анықтау

134.Банкроттықты болдырмауға бағытталған жұмыстың бастысы:

 1. Келісім шартты үзу
 2. Қозғалмайтын мүлікті сату
 3. Жарнамаларды тоқтату
 4. Менеджментті өсіру
 5. Маркетингттік саясатты дұрыс жүргізу

135.Активтер мен табыстарды көбейту мақсатарды көбейту ма 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страницақсатында ұзақ мерзімді қаржы,еңбек және материалдық ресурстарды жиынтығы:

 1. Инвестициялар
 2. Материалдық емес активтер
 3. Несиелер
 4. Негізгі қаржылар
 5. Айналым қаржылары

136.Ұйымның таза табысы өсуінің маңызды факторын атаңыз:

 1. Кәсіптік қызметтің кеңеюі
 2. Өнімді сатудың мемлекеттік реттелетін бағасының өзгеруі
 3. Жұмысшылао санының өсуі
 4. Өзіндік құн мен өнімнің төмендеуі
 5. Географиялық және табиғи жағдайлардың әсері

137.Арнайы салық режимі....қатынастарын қарастырады:

 1. Барлық жауап дұрыс
 2. Фермерлік қожалықтары,1 және 2 топ мүгедектері
 3. Тек заңды тұлғалар
 4. Заңды және жеке тұлғалар
 5. Шағын кәсіпкерлік субъектілер, шару қожалықтары

138.Тауар берушінің келісімісіз сатып алушының банкі...аккредитивті өзгертуге немесе аккумуляциялауға құқығы бар:

 1. Кері 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница қайтарылмайтын
 2. Төленген
 3. Төленбеген
 4. Кері қайтару
 5. Депонирленген

139.Өнімнің өзіндік құңына еңгізілетін өнім өндірісімен байланысты кәсіпорын шығындары:

 1. Қосымша шығындар
 2. Жанама шығындар
 3. Өндірістік емес шығындар
 4. Шартты-тұрақты шығындар
 5. тікелей шығындар

140. Ұйымның меншікті қаржыларының негізгі бастапқы көзі:

 1. Жарғы капитал
 2. Жинақтау қоры
 3. Қосымша капитал
 4. Тұтыну қоры
 5. Резервтік капитал

141.Қаржы тәртібін бұзудың алдын-алу үшін ең манызды бақылау түрі:

 1. Ағымдағы қаржы бақылауы
 2. Алдын ала қаржы бақылау
 3. Жоспарлы бақылау
 4. Оперативтік бақылау
 5. Аудиторлық бақылау

142. Жылдың басында негізгі қорлар бағасы 38мың тг, 1марттан бастап 24мың тг, негізгі қорлар еңгізілді. Негізгі өндірістік қорларының орташа жылдық бағасын аны 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страницақтаңыз:

 1. 6900 мың гт
 2. 3972,5мың тг
 3. 38020мың тг
 4. 2173,4мың тг
 5. 172,5 мың тг

143. Әлем тәжірибесінде инвестициялар...болып бөлінеді:

 1. Қысқа мерзімді, орташа мерзімді, ұзақ мерзімді
 2. Факторингтік, лизингтік, трастық, қайтарымды
 3. Листинг, клиринг, опцион
 4. Венчурлік, тікелей, портфельдік, аннуитет
 5. Коммунанттар, патенттер, эксплеренттер

144. Рентабельділікті көтеру.... есебінен мүмкін болады:

 1. Ұйымды қайта құру
 2. Өндіріс мөлшерін және өнім сатылуының көбейту
 3. Өзіндік құнын төмендету
 4. Қаржы менеджментін жетілдіру
 5. Дұрыс жауптарА,В,С,D

145. Кәсіпорынның банкілермен және басқа қаржы институттарымен қатынастар саласында тәуекелдің қандай түрі пайда болады:

 1. Валюттік тәуекел
 2. Қаржы тәуекелі
 3. Рыноктық тәуекел
 4. Инвестициялық тәуекел
 5. Коммерциялық тәуекел

146. Кәсіпорының құрылтай құжаттарын атаныздар:

 1. Жаргы, құрылтай келісім шарты
 2. Баланс, патент
 3. Арыз,жарғы
 4. Бизнес 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница-жоспар, құрылтай келісім шарты
 5. Статистикалық карта, баланс

147. Еуропа Одағында шағын және орташа кәсіпорындар микроэкономикалық деңгейде құрайды:

 1. 90%
 2. 65%
 3. 50%
 4. 75%
 5. 80%

148. Кәсіпорын атына ағымды төлемдер мен ақша қаражаттарының түсімін есептеуді жүзеге асыруға арналатын шоттар:

A. Есеп

B. Ағымды

C. Валюттік

D. Транзиттік

E. Арнайы

149. Акционерлік қоғамы қаржы ресурстарының ішкі көздеріне жатады:

A. Несие ресурстары

B. Амортизациялық ақша бөлінулер, таза табыс

C. Эмиссиялық табыс

D. Инвестициялар

E. Дотациялар

150.Қаржыландыру түрі бойынша лизинг... болып бөлінеді:

1. А. Қайтарымды, банктік

2. В. Ішкі, халқаралық

3. С. Тікелей, жанама

4. D. Таза толық

5. Е. Жедел, жаңарған

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaiosrsb.html
documentaioszcj.html
documentaiotgmr.html
documentaiotnwz.html
documentaiotvhh.html
Документ 2. Амортизациялық аударым объектіні пайдалану мерзімінде белгіленеді, ол қандай әдіске жатады 5 страница